Dienstverlening

Maatwerk
Holland Intermediair adviseert op gebied van bedrijfsverzekeringen. We doen dit op basis van persoonlijke benadering en vanuit het gezichtspunt van de ondernemer. De adviezen zijn voor ons maatwerkspecialisme, gebaseerd op gedegen risicoanalyse en gesprekken met de ondernemer over draagkracht en risicobereidheid van de onderneming en de ondernemer.

Meer dan verzekeren
Holland Intermediair doet zaken met meerdere verzekeraars, geselecteerd op basis van jarenlange ervaringen met betrekking tot deskundigheid, premiestelling en schadeafhandeling.

Naast de onderhandelingen bij afsluiten van polissen en regelen van schades zorgen wij voor een juiste vaststelling en  periodieke controle  van de onderliggende polisgegevens. Hierbij  kunt u denken aan  herbouwwaarden van verzekerde panden, verzekerde sommen van inventarissen en goederen, verzekerde sommen met betrekking tot inkomensverzekeringen. Daar waar nodig leggen wij verzekerde zaken vast op foto en/of video, zodat bij schade of verlies makkelijk is aan te tonen welke zaken het betreft.

Met betrekking tot schadepreventie kunnen wij u in contact brengen met daarvoor gekwalificeerde bedrijven waar wij goede ervaringen mee hebben.

Totaaladvisering
Holland Intermediair doet zaken op basis van een volledig pakket verzekeringen voor uw onderneming. Dit leidt niet alleen  tot meer premievoordeel, maar  is ook van groot belang voor de inschatting en eventuele afdekking van overlappende risico’s. Bovendien hanteren wij de filosofie vanéén persoonlijk aanspreekpunt. Geen automatismen,   front- en backoffice-systemen,  maar de menselijke maat maakt bij ons het verschil.